Adatkezelési tájékoztató

A jelen weboldalon az adatok szolgáltatása önkéntes, de azok megadásának hiányában nem tudjuk Önnel időpontegyeztetés miatt felvenni a kapcsolatot.

Adatkezelő neve: Változás Tanácsadó és Pszichoterápiás Központ
Telephely: 1132 Budapest Váci út. 44., I. emelet 1. (kapucsengő: 11)
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Szentes Gabriella, szentes @dr-horvath.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

A kapcsolattartási adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az időpontegyeztetés céljából, a kapcsolatfelvételig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja)

Érintetti jogok:

Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve az automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Címzettként az adatokhoz hozzáfér a kapcsolatfelvétel során Ön által megjelölt szakember, mint adatfeldolgozó.

Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk, automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást nem végzünk.

Jogainak vélt megsértése esetén Ön eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu., www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén továbbá az illetékes törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. További információkat az Adatkezelőnél megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban talál.